Projekt "NIEBIESKI"


    Projekt NIEBIESKI zawiera w sobie oddziaływania edukacyjno – profilaktyczne prowadzone przez płockie służby publiczne (Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2, Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy ) na rzecz poprawy świadomości obywateli miasta Płocka dotyczącej rozpoznawania rodzajów i radzenia sobie z przemocą w tym w rodzinie. Koordynatorką projektu jest Pani Marzenna Czarnecka dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku.

Działania w ramach projektu NIEBIESKI :

1)    1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach trzecich szkół 
      podstawowych „Tarcza przed przemocą”
    

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach piątych szkół
      podstawowych „Fair play”

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w gimnazjum „NIE dla przemocy”
 
4. Wraz z pracownikami prowadzącymi zajęcia z dziećmi uczestniczą
      Policjanci
    
5. Szkolenia dla nauczycieli

6. Akcja Lato z Niebieskim Straż Miejska

7. Informatory dla dzieci

8. Zebrania dla rodziców prowadzone przez pracownice poradni i
      pracowników służb mundurowych

  Projekt ciągle się rozwija. Na bazie dotychczasowych doświadczeń powstają           nowe pomysły.

   

 

O nas
Misja
Kadra
-
,
Nasze opracowania
Druki do pobrania
Kontakt
Dojazd