Kadra - pedagodzy

- dyrekcja - psycholodzy - pedagodzy - logopedzi - administracja -


  
1. Paćkowska Małgorzata specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

2. Iwanowska Katarzyna neurologopeda, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

3. Siemiątkowska Małgorzata specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

4. Lewandowska Monika specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej i terapii pedagogicznej

5. Lichomska Marzena specjalista w zakresie wczesnej interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie

6. Piłatowicz Joanna specjalista z zakresu terapii pedagogicznej

7. Siemiątkowska Maria specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, terapeuta integracji sensorycznej

8. Siemiątkowska –Domosławska Wanda specjalista z zakresu pedagogiki rewalidacyjno – terapeutycznej, lider programu edukacyjno – terapeutycznego “Ortograffiti”

9. Sikora Beata specjalista z zakresu terapii psychologiczno- pedagogicznej

10. Smolarek Monika specjalista z zakresu logopedii i terapii pedagogicznej

11. Wachowska Agnieszka oligofrenopedagog, specjalista z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

12. Walczyńska Agata specjalista z zakresu psychopedagogiki kreatywności

13. Wieczorek Maria specjalista z zakresu pedagogiki integracyjnej
O nas
Misja
Kadra
-
,
Nasze opracowania
Druki do pobrania
Kontakt
Dojazd